เทอร์มิสเตอร์ คืออะไร ?

       เทอร์มิสเตอร์ คือ ตัวต้านทานที่ไวต่อความร้อนและเป็นกึ่งตัวนำที่ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

เมื่อสารทั่วไปอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ NTC ที่ผลิตโดย Shibaura Electronics จะลดลงอย่างมาก  คำอธิบายต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเฉพาะเทอร์มิสเตอร์ NTC 

       เทอร์มิสเตอร์เป็นส่วนที่ไวต่อความร้อนของสารกึ่งตัวนำ Fine ceramics ที่บีบอัดด้วยความร้อนจากวัตถุดิบหลักที่เป็นสารโลหะแปลงสภาพที่ประกอบด้วย Mn, Ni และ Co. เป็นหลัก  ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานคือ -50 ถึง+500°C ซึ่งครอบคลุมช่วงอุณหภูมิทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีการควบคุมในชีวิตประจำวัน  มีขนาดกะทัดรัด มีเสถียรภาพและมีความไวสูง เทอร์มิสเตอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและในโรงงานอุตสาหกรรม 

เทอร์มิสเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์

บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด
51 หมู่ 3 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
ข้อมูลการติดต่อ
Copyright©2021  Thai Shibaura DenshiCo.,Ltd. All right reserved.